Jag har tidigare skrivit om moms och avgifter som tas ut när man beställer Diamond Painting tavlor och tillbehör från utanför EU. Du kan läsa mer om detta här: Extra avgift för min Diamond Painting?!. Nu har det än en gång skett en förändring vad gäller momsen inom EU och här förklarar jag vad det innebär för oss som köper Diamond Painting tavlor och tillbehör från AliExpress.

Vad har ändrats?

Det som man ändrat från och med den 1 juli 2021 är bland annat att de elektroniska marknadsplatserna, inte den ursprungliga säljaren, ska deklarera moms på försäljningen till köparen. Eftersom AliExpress räknas som en elektronisk marknadsplats blir det upp till dem att deklarera moms. Moms skall också deklareras från första krona och den momsbefrielse som var på vissa varor med lägre värde har tagits bort.

Varför har EU ändrat detta?

Anledningen till att man ändrat detta är för att man tror att de nya reglerna ska ge rättvisare handel mellan Europeiska och icke Europeiska elektroniska marknadsplatser. Likväl mellan elektroniska marknadsplatser och vanliga affärer. Man vill också skapa en enad och transparent moms regi mellan länder. Dessutom vill man se till att momsen är betald där varan eller tjänsten används.

moms ingår
One Stop Shop är ett verktyg för företag att kunna betala in moms direkt till skatteverket.

Vad har ändrats hos AliExpress?

Den största ändringen hos AliExpress är att alla priser du nu ser hos dem är inklusive moms, så moms ingår i alla priser du ser hos AliExpress. Eftersom den svenska momsen är på 25% på de flesta varor, så kommer du se en ökning av priserna med just 25 %. Du kommer inte längre behöva betala moms på dina varor när de kommer till Sverige utan det betalas direkt till AliExpress. Säljarna hos AliExpress märker ditt paket med ett Import One Stop Shop (IOSS) nummer och det indikerar att moms redan är betalt för varorna i paketet. Dock behövs en importdeklaration fortfarande göras och en del fraktföretag kan ta ut en administrativ avgift för att göra den åt dig.

moms ingår
Så här ser det ut hos AliExpress numera. En text som informerar att moms (VAT) numera ingår i priset man ser.

Mer läsning

Du kan läsa mer om förändringen hos Europa kommissionen, AliExpress och Tullverket.