Jag ser många inlägg i olika Facebook grupper där många inte gillar att de behöver betala ”extra avgifter” när de får sina Diamond Painting tavlor. Ofta är det beställt från AliExpress, Joom eller en annan utländsk online butik. Man klagar bland annat på att man måste betala tull och pengar till PostNord. Här informerar jag om vad det är som vi faktiskt betalar för och varför. Notera att detta gäller för privatpersoner, för företag gäller andra regler.

Tullavgift

Tullavgift är en skatt som betalas vid import och export av varor över en landsgräns. Hur stor tullavgiften är baseras på vad det är för slags vara, vad den kostar och från vilket land den kommer. För vissa varor är det ingen tullavgift och för andra kan den vara upp till 20%. En tumregel man kan använda sig av är att om varan kostar under 1600 kr behöver man inte betala tullavgift. Om du beställer en vara som kommer från ett annat EU land så är den undantagen tullavgift. Det är bara för varor som kommer från utanför EU som man behöver betala tullavgift på.

Moms

Moms är en skatt som vi i Sverige betalar på varor och tjänster vi köper. Den ingår ofta i priset när vi köper något från en svensk butik, och är därför inget som vi kanske tänker så mycket på på daglig basis. Det är nämligen så att företagen ska ta ut moms av sina kunder, och sedan föra det vidare till staten. Eftersom vi är så pass vana vid att det ingår i priset som vi ser så tänker vi inte på att vi betalar det.

avgifter
I Sverige ingår momsen i de flesta priser vi ser, köper du en vara från exempelvis Kina ingår inte momsen i priset.

Detta är så som det fungerar i Sverige, men alla länder är olika och om du köper en vara från exempelvis Kina så ligger det inte direkt i deras intresse att se till att den svenska staten får in sin moms. Så på de flesta online butiker som har sitt säte utanför EU så ingår det ingen moms i priserna vi ser. Vem ska då se till att momsen blir inbetald? Det är faktiskt du som importerar varan som har det yttersta ansvaret, även om det i många fall är transportören av ditt paket som sköter inbetalningen åt dig.

PostNords avgift

Den omtalade PostNord avgiften är en avgift som PostNord tar ut för att de gör en momsdeklaration åt dig. Det vill säga de räknar ut hur mycket moms som du ska betala för din vara som du köpt från ett land utanför EU och meddelar sedan dig hur mycket du ska betala. Du betalar momsen till PostNord som sedan för den vidare till Tullverket å dina vägnar, du slipper helt deklarera din import då det görs åt dig.

Om du vill kan du själv göra momsdeklarationen och slipper då avgiften till PostNord. Hur du gör det kan du hitta här: Gör momsdeklaration själv. Priset för en momsdeklaration av PostNord är på 75 kr om det deklarerade värde är under 1 600 kronor, om det är över så kostar det 125 kr. Det högre priset är för att de då även täcker in tulldeklarationen. Om du inte betalar kommer paketet att skickas tillbaka till avsändaren, och du behöver inte betala moms eller PostNords avgift.

Mer information

Om du vill läsa mer om tullavgift och moms så hittar du information på nedan sidor.

Tullverket: https://www.tullverket.se/sv/privat
Mervärdesskattelagen (1994:200) 1 kap. 5 §: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/mervardesskattelag-1994200_sfs-1994-200
Postnord: https://www.postnord.se/ta-emot/hamta/import-fran-annat-land