Symbolkarta är det jag kallar det papper som man brukar få med ett Diamond Painting kit. På engelska kallas den ofta för ”color chart”. Om du är bekant med korsstygn så känns den nog ganska bekant. Symbolkartan innehåller oftast fem kolumner. En kolumn med löpnummer, en kolumn med symbolerna, en kolumn som visar DMC-nummer, en kolumn där det står hur många påsar du fått och en kolumn med hur många diamanter som behövs för färgen.

Hur tolkar jag symbolkartan?

En symbolkarta kan se ut på olika vis. Det de alla har gemensamt är att de visar de symboler som finns på väven och vilken färg de hör ihop med.

En vanlig symbolkarta kan se ut enligt nedan bild. Den första kolumnen innehåller ett löpnummer. I den andra kolumnen ser man symbolen som återfinns på väven. Den tredje kolumnen visar DMC-numret. Den fjärde kolumnen visar hur många påsar med diamanter man fått. Femte kolumnen anger hur många diamanter som behövs till tavlan.

symbolkarta
Symbolkarta som visar symboler, DMC-nummer, antal påsar samt antal diamanter.

Man läser sedan symbolkartan rad för rad. Den första raden med symbolen symbol har DMC-nummer 154, man har fått 7 påsar med diamanter samt att det behövs 1289 diamanter av denna färg till tavlan. Den andra raden med symbolen symbol2 har DMC-nummer 211, man har fått 3 påsar med diamanter samt det behövs 518 diamanter av denna färg till tavlan.