Har du ett Diamond Painting kit med en stor svart pil i mitten på varje sida? Men finns det ingen svart pil på symbolkartan?

Troligtvis har man gjort om den Diamond Painting du gör från ett korsstygnsmönster. På korsstygnsmönstret pekar nämligen den svarta pilen mot mitten av mönstret. De indikerar också var mitten är på varje sida på mönstret. Något som egentligen inte är nödvändigt att veta för en Diamond Painting. Men som man vill veta när man syr räknade korsstygn. Detta så att man kan börja i mitten av mönstret. Oftast brukar pilen vara utanför mönstret men ibland är den tryckt på.

svart pil
Ett korsstygnsmönster som med pilar pekar ut mitten.

Du saknar alltså inte en symbol utan det är en miss från den som gjort om korsstygnsmönstret till Diamond Painting. Det du får göra är att försöka lista ut vilken symbol som finns bakom den svarta pilen. Ibland kan det vara svårt att se och då kan du i stället använda någon färg som ser ut att passa in.