I Sverige har vi något som heter konsumentköplagen. Konsumentköplagen i kombination med e-handelslagen beskriver vad som gäller för dig vid online köp. I lagen står det bland annat vilka regler som gäller om det är fel på en vara och vad du kan kräva av företaget. Lagen gäller alla varor – även begagnade varor och varor som säljs till sänkt pris. Notera dock att konsumentköplagen inte gäller vid köp mellan privatpersoner, eller hos företag utanför Sverige. Konsumentköplagen är till konsumentens förmån och det innebär att företaget inte får ge dig sämre villkor än vad som står i lagen.

När du genomför ett köp i en webbutik (online köp) och får en bekräftelse på köpet så har du ingått ett distansavtal med säljaren. Det är då konsumentköplagen kommer in. Nedan finns några utdrag från konsumentköplagen och vad som kan gälla när du beställer Diamond Painting tavlor och tillbehör från svenska webbutiker. Tänk på att alltid läsa webbutikens information gällande köpet. Du hittar detta oftast på en sida med namnet köpvillkor, men informationen kan även finnas under rubrikerna användarvillkor eller allmänna villkor.

Online köp
När du genomfört ett köp så har du ingått ett avtal med säljaren.

Avbeställning och ångerrätt

Du har alltid rätt av avbeställa en vara innan den har levererats till dig. Företaget kan inte kräva att du ska genomföra köpet och betala för varan. De kan dock kräva dig på ersättning om de har haft kostnader i samband med beställningen. Du har även ångerrätt i 14 dagar när du gör online köp, räknat från dagen efter du tagit emot varan. Du kan inspektera varan men tänk på att inte hantera den mer än nödvändigt. Om varan skadas kan du bli ersättningsskyldig för värdeminskningen. Det är säljaren som skall informera dig om ångerrätten, oftast hittar du information om ångerrätten i en webbutiks allmänna villkor. Du ska skicka tillbaka varan till säljaren inom 14 dagar från den dag du meddelat säljaren att du ångrat dig. Du betalar själv returfrakten, förutsatt att säljaren har informerat dig om det innan du ingick avtalet. Tänk på att om det står i webbutikens köpvillkor så räknas det som att du blivit informerad om det.

Fel på varan

Om informationen du fått från säljaren inte stämmer överens med produkten du fått så räknas varan som felaktig. Till exempel om antalet eller kvalitén inte är rätt. En vara räknas även som felaktig om företaget inte har upplyst dig om detaljer om varan som du borde ha blivit upplyst om. Lika så räknas en vara som felaktig om varan är i sämre skick än du hade kunna förutsätta utifrån varans pris, ålder och andra förutsättningar. Inom Diamond Painting skulle jag vilja säga att man kan säga att en vara är felaktig om du fått en tavla med runda diamanter men det står att det skall vara fyrkantiga. Likaså om du inventerar och märker att det saknas flera påsar med diamanter.

Sexmånadersregeln

Företaget ansvarar för fel som fanns på varan när du köpte den eller när den levererades till dig, så kallat ursprungligt fel. Ett fel som visar sig inom sex månader antas ha funnits där från början om inte företaget kan bevisa att felet inte är ursprungligt. Efter sex månader är det du som ska bevisa att det är ett ursprungligt fel på varan. Företaget är inte ansvarigt för fel som du har orsakat. Till exempel om du inte har följt skötselanvisningar eller om du har vanvårdat varan.

Reklamation – något är fel

Om du upptäcker ett fel på en vara så kan du reklamera den. Du kontaktar säljaren och berättar vad som är fel på den vara du köpt. Reklamera betyder nämligen klaga. I Sverige har du alltid tre års reklamationsrätt. Det är viktigt att du kontaktar säljaren så fort som möjligt och berättar om felet. Det är nämligen så att om felet visar sig inom sex månader så antas felet ha funnits vid leveransen. Om det visar sig efter sex månader så måste du kunna bevisa att felet funnits redan vid leveransen. Du hittar mer information ovan under rubriken sexmånadersregeln. Komihåg att du måste kunna bevisa att det finns ett fel. Till exempel att det faktiskt står i webbutiken eller orderbekräftelsen att det ska vara fyrkantiga diamanter på tavlan du köpt när du fått runda.

Reklamera betyder klaga. I Sverige har vi 3 års reklamationsrätt.

Stöter du på ett ursprungligt fel på en vara kan du kräva att säljaren skall: rätta till felet, skicka ny likvärdig vara, prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet själv, häva köp (pengarna tillbaka), hålla inne betalning eller skadestånd. Du måste dock alltid låta säljaren försöka åtgärda felet. Du kan inte kräva att köpet skall hävas och få pengar tillbaka utan att först låta säljaren åtgärda felet. Det krävs också att felet är allvarligt och av stor betydelse för dig för att du ska kunna häva det. Om säljaren försökt åtgärda felet flera gånger utan att lyckats så är det också möjligt att häva köpet.

Priset

Om du gjort ett online köp och fått bekräftelse på köpet och det sedan visar sig att det stått fel pris i webbutiken kan du hävda din rätt att få köpa produkten till angivet pris. Dock gäller inte detta om det är uppenbart att priset är felaktigt. Till exempel om du hittar en Diamond Painting tavla i storlek 100×50 cm och priset är 1 krona. Då är det ganska uppenbart att något är fel. Enligt lagen är då webbutiken inte bunden till beställningen, för du bör ha insett att det angivna priset är för lågt.

Läs mer

Du kan läsa konsumentköplagen i sin helhet här: konsumentköplag.

Du kan läsa mer om bland annat ångerrätt, reklamation och konsumentköplagen här: Hallå konsument!.