De flesta diamanter man får med i ett Diamond Painting kit ligger paketerade i påsar i olika storlekar. Frågan är hur många diamanter i en påse? Vissa går på vikt när de paketerar diamanterna och andra fyller påsarna med ett visst antal diamanter. Om man vill själv räkna att man fått med rätt antal diamanter utan att räkna varje diamant för sig så är det bra att veta hur många diamanter varje påse innehåller. Det skiljer sig givetvis lite från varje leverantör och är endast en uppskattning.

Nedan är en bild som visar de vanligaste påsarna man brukar få diamanterna i. Det nummer som är angivet under visar ungefär hur många diamanter som är i varje påse.

diamanter i en påse
Hur många diamanter som brukar finnas i de olika stora påsarna.

Den minsta påsen, som innehåller ca 200 diamanter, väger cirka 1,4 gram.

Går leverantören på vikt så brukar påsarna vara på 2 gram, 5 gram eller 10 gram. En påse på 2 gram innehåller ungefär 300 diamanter, 5 gram 700 diamanter, och 10 gram 1400 diamanter.

Hur vet jag hur många diamanter jag ska ha?

symbolkartan står det hur många diamanter som man behöver av varje färg. Det brukar även stå hur många påsar man fått med, så man kan enkelt räkna så att man fått rätt antal.

Symbolkarta
Symbolkarta som visar symboler, dmc-nummer, antal påsar och antal diamanter.

Antalet påsar som anges på symbolkartan är ofta påsarna med 200 st diamanter i varje. Om vi tar den första raden på symbolkartan som ett exempel så är det fjärde kolumnen som anger antalet påsar. Av färg 154 ska man ha fått 7 påsar av den påse som har 200 st diamanter i sig. Men eftersom det är 1289 diamanter (som står i sista kolumnen) så kan det vara så att man fått en påse med 1000 diamanter plus två stycken påsar med 200 diamanter i varje.

Räkna själv

Vill du själv räkna ut hur många påsar du ska ha fått av en färg är det bara att ta antalet diamanter för en färg och dela på 200. Under förutsättningen att det är påsar med 200 diamanter i varje. Enligt symbolkartan skall man ha 1289 diamanter av DMC-nummer 154, vilket gör att uträkningen blir 1289/200 = 6,445. Detta avrundar man uppåt för att annars finns risken att man får för lite diamanter, så då innebär det att vi ska ha 7 påsar av DMC-nummer 154. Vilket stämmer med det som står i kolumn fyra på symbolkartan.